เกมส์ผ่าตัดเท้า Sole Surgery

เกมส์ผ่าตัดเท้า Sole Surgery

 เกมส์ผ่าตัด

Instructions

Operate this guy sole with your mouse.

Game Details

เกมส์ผ่าตัดเท้า Sole Surgery คนไข้ชายรายนี้ ไปเที่ยวเขามา แต่เกิดอุบัติเหตุ ตะปูทำเท้า และต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน เราต้องผ่าตัดช่วยเหลือเขา ทำความสะอาดแผล เอาตะปูออก และเย็บแผลปิดให้เรีบบร้อย

Date Added: 2017-10-01

Played 1180 times

Loading...