5

Instructions

ใช้เมาส์ในการโต้ตอบกับฉาก ลากและวางรายการที่คุณได้หยิบขึ้นมา คลิกเพื่อเปิดใช้งานพลังงาน

Game Details

ซาตานตายและบีลีลเป็นผู้ต้องสงสัย กับสวรรค์ที่ไม่มีตัวตนของซาตานโลกและนรกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย ความสมดุลระหว่างความดีและความชั่วแตกสลายลง

Date Added: 2013-06-18

Played 559 times

Loading...