เกมส์ให้อาหารสัตว์

เกมส์ให้อาหารสัตว์

 เกมส์เลี้ยงสัตว์
Unity Web Player. Install now!
Google Chrome no longer supports Unity. If you are using Chrome, please use another browser to play this game.
5

Instructions

เลือกปุ่ม q w e r t เพื่อเลือกชนิดผักที่ต้องการ และกดปุ่มลูกศรขึ้นลง

Game Details

เกมส์ให้อาหารสัตว์ ขว้างผักที่สัตว์ต้องการกิน ผักหลากชนิดกัน คลิกให้ถูกต้อง อย่าให้พวกสัตว์ต่างๆ คอยนาน

Date Added: 2014-05-25

Played 768 times

Loading...