0

Instructions

ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายขวา เืพื่อเคลื่อนไหว กด space bar สำหรับโจมตี

Game Details

เกมส์โกสไรเดอร์ เล่นเกมโกสไรเดอร์ Ghost Rider Demon Duel กำจัดซอมบี้ให้หมด โดยใช้แส้ไฟของเรา อย่าให้ซอมบี้เข้าถึงตัวได้ ไม่งั้นจะเกมโอเวอร์

Loading...