เกมส์เอลซ่าคลอดลูกแฝด

เกมส์เอลซ่าคลอดลูกแฝด

 เกมส์คลอดลูก

Game Details

เกมส์เอลซ่าคลอดลูกแฝด (Elsa Mommy Twins Birth) เอลซ่าเกิดเจ็บท้องจะคลอดลูกขึ้นมา เราต้องเก็บข้าวของที่จะนำไปโรงพยาบาลให้ครบถ้วนลงกระเป๋า เราต้องยืน่โทรศัพท์ให้เธอแจ้งเหตุฉุกเฉิน กด 911 เพื่อเรียกรถพยาบาล ระหว่างรถอรถ ก็ให้เธอดื่มน้ำ ดมออกซิเจน และสั่นกระดิ่ง เรียกสามีแจ๊คเข้ามาจุ๊บให้กำลังใจ จนถึงเวลาไปโรงพยาบาล รอจนลูกแฝดของเธอออกมา เราก็ทำความสะอาดตัวเด็กไปตามขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ 

Date Added: 2018-09-01

Played 337 times

Loading...