เกมส์หาของในโรงแรม Room Service

เกมส์หาของในโรงแรม Room Service

 เกมส์หาของ

Instructions

ใช้เม้าส์คลิก หาสิ่งของจากรูปภาพด้านล่างของเกมส์

Game Details

เกมส์หาของในโรงแรม Room Service โรงแรมชื่อ “Panorama” ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองนี้ และที่โรงแรมนี้ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญอันได้แก่ Jessica, Irene and David. ทุกๆ คนต่างก็ต้องการจะทำงานที่นี่ และทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบเสียก่อน

Date Added: 2017-07-28

Played 1708 times

Loading...