เกมส์หมอฟัน Audrey Real Dentist

เกมส์หมอฟัน Audrey Real Dentist

 เกมส์หมอฟัน เกมหมอฟัน

Game Details

เกมส์หมอฟัน (Audrey Real Dentist) ออเดรย์มีปัญหากับฟัน เธอปวดฟันมาก และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รีบแปรงฟันแล้วพาเธอไปรับการรักษา ใช้ทักษะทันตแพทย์ที่ดีของคุณในการดูแลช่องปากของเธอ เพื่อให้เธอได้คลายความเจ็บปวดลง มาช่วยให้ฟันของออเดรย์ ขาวสะอาด ยิ้มได้อย่างสดใสเหมือนเดิมนะคะ

Date Added: 2019-02-18

Played 147 times

Loading...