เกมส์สักยัน Zoe at Tattoo Shop

เกมส์สักยัน Zoe at Tattoo Shop

 เกมส์สักลาย
5

Instructions

ใช้เม้าส์ เลือกสมาชิกที่ต้องการสัก และเลือกลาย ทำไปตามขั้นตอน

Game Details

เกมส์สักยัน Zoe at Tattoo Shop เกมส์นี้ครอบครัวของซู ต้องการที่จะสักยันต์ทั้งครอบครัว ที่ร้านสัก เลือกตัวผู้ที่จะสัก เลือกลาย เลือกบริเวณ แล้วลงมือตามขั้นตอนได้เลย ขั้นตอนแรก ต้องทำพื้นที่ผิวหนังให้เรียบร้อยเสียก่อนด้วยการแว็กซ์ขน ดึงขนที่เหลือออก จากนั้นเริ่มสักลาย

Date Added: 2016-10-26

Played 411 times

Loading...