เกมส์สร้างเกาะ3

เกมส์สร้างเกาะ3

 เกมส์สร้างเมือง

Instructions

เกมส์สร้างเกาะ3 เลือกของด้านล่าง ให้ Max ถ้าเราเลือกแล้วอันไหนได้ lv. สูงๆ แสดงว่าเลือกได้ลำดับใกล้เคียงแล้ว ให้เลือกใหม่จนเต็มขีด

Game Details

เกมส์สร้างเกาะ3

เล่นเกมส์สร้างเกาะหรรษา Grow เลือกของแต่ล่ะอย่างแล้วดูการพัฒนา เล่น เกมส์สร้างเกาะ รูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ ใช้ความคิด การเรียงลำดับความสำคัญ และการพัฒนาต่อยอด ให้แต่ล่ะอย่างขึ้นได้ไปถึงระดับ Max ของที่มีให้เลือก เช่น กระดูก คน บ่อน้ำ ชาม สปริง ไฟ และอื่นๆ ถ้าครบทุกชนิด ก็ Congratulation เกาะนี้จะพัฒนาขั้นสูงสุด

Date Added: 2013-07-02

Played 115544 times

Submitted By:

Comments (1)

Loading...