เกมส์สร้างเกาะ2

เกมส์สร้างเกาะ2

 เกมส์สร้างเมือง

Instructions

ใช้เม้าส์เล่นเกมส์สร้างเกาะ2 เลือกภาษาได้ ว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ

Game Details

เกมส์สร้างเกาะ2

เล่นเกมส์สร้างเกาะหรรษาออนไลน์ภาค 2 เลือกชิ้นส่วนต่างๆ ที่อยู่ด้านล่าง อันได้แก่ CPU, วงเวียน, แว่นขยาย, หัวใจ, ฟันเฟือง, ขวดน้ำยา, เครื่องมือขุด เมื่อเลือกใน เกมส์สร้างเกาะ 2แล้วพัฒนาให้เต็มถึงขีดสุด Max เมื่อเลือกจนครบแล้ว ยังพัฒนาไม่ถึงเต็มขีดสุดทุกอย่าง ให้ดูการเรียงลำดับ ถ้าอันไหนได้ Max แสดงว่าเลือกถูกแล้ว ให้สลับการเลือกใหม่ของชิ้นอื่นๆ ต่อไป

Date Added: 2013-07-02

Played 1346 times

Submitted By:

Loading...