เกมส์สร้างหอคอย Grow Tower

เกมส์สร้างหอคอย Grow Tower

 เกมส์สร้างเมือง

Game Details

เกมส์สร้างหอคอย (Grow Tower) เลือกของ 5 อย่างทางด้านซ้ายมือ แล้วดูว่า จะสามารถพัฒนาเป็นหอคอยสูงได้อย่างไร ถ้าเราเลือกตามลำดับถูกต้อง คือ ของนั้นจะพัฒนาได้เต็ม Max ก็จะสามารถเอาชนะได้ ขอให้เลือกให้ถูกต้องนะคะ เราต้องลองเรียงดู แล้วใช้ความคิดว่าจะเลือกสิ่งของต่อๆ ไปเป็นอะไรดี จะได้พัฒนาให้หอคอยสูงที่สุดใน เกมส์สร้างหอคอย (Grow Tower)

Date Added: 2019-03-05

Played 835 times

Loading...