เกมส์สร้างหมู่บ้าน The Villager

เกมส์สร้างหมู่บ้าน The Villager

 เกมส์สร้างเมือง
0

Instructions

Use your mouse for this game and see in game menu.

Game Details

เกมส์สร้างหมู่บ้าน The Villager ภารกิจในเกมส์นี้ของเราคือ สร้างหมู่บ้านให้กลับมามีคนมาอาศัยอยู่อีกครั้งหนึ่ง เราต้องจัดสรรแหล่งน้ำ ไม้ เนื้อสัตว์ ผัก สร้างที่อยู่อาศัย คือ บ้าน และขายวัตถุดิบต่างๆ ไปยังหมู่บ้านอื่นๆ เพื่อสะสมทอง เพื่อนำมาสร้างหมู่บ้าน และขยับขยายต่อไป

Date Added: 2016-11-05

Played 727 times

Loading...