เกมส์ลากจุด Circles

เกมส์ลากจุด Circles

 เกมส์พัซเซิล

Game Details

เกมส์ลากจุด Circles ลากจุดวงกลมสีๆ ตามรูปแบบที่กำหนด เริ่มจากจำนวนน้อยไปมาก ทำให้ผ่านระดับ และเก็บไอเท็มต่างๆ ก็จะได้คะแนนมากขึ้น ระวังเวลาหมดด้วย

Date Added: 2018-09-06

Played 703 times

Loading...