เกมส์ร้านขายเค้ก Cake Shop

เกมส์ร้านขายเค้ก Cake Shop

 เกมส์ทำขนม

Instructions

คลิก PLAY › START NEW GAME › เริ่มต้นเล่นเกมส์

Game Details

เกมส์ร้านขายเค้ก Cake Shop

ในเกมส์นี้เราจะมีเค้กที่ทำเตรียมไว้แล้วเป็นชั้นๆ รอให้ลูกค้ามาสั่ง ซึ่งแต่ล่ะคนก็จะสั่งไม่เหมือนกัน ให้เราคลิกเลือก และประกอบเค้กเป็นชั้นๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง จากนั้นยื่นให้ ถ้าทำผิดให้นำไปลงถัง

Date Added: 2018-05-26

Played 241 times

Loading...