เกมส์ผ่าตัดเอเลี่ยน Pink Alien Transplant

เกมส์ผ่าตัดเอเลี่ยน Pink Alien Transplant

 เกมส์ผ่าตัด
0

Game Details

เกมส์ผ่าตัดเอเลี่ยน

Pink Alien Transplant เป็นเกมส์ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ทดสอบทักษะความเป็นหมอของคุณ ด้วยเกมส์ผ่าตัดเอเลี่ยน เอเลี่ยนสีชมพูได้มายังโลก และต้องการ การเปลี่ยนอวัยวะ เพื่อต้องการจะเป็นมนุษย์ นี่คืองานของคุณที่จะต้องช่วยเขา ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และตับ เพื่อข่วยให้เขารอดชีวิตในบรรยากาศของโลก ทำให้ดีที่สุด ทำงานให้เรียบร้อยและสะอาด ช่วยให้เอเลี่ยนสีชมพูมีชีวิต และมีความสุข

Date Added: 2016-10-28

Played 1057 times

Loading...