เกมส์ผ่าตัดหัวใจ

เกมส์ผ่าตัดหัวใจ

 เกมส์ผ่าตัด

Instructions

ดำเนินตามขั้นตอนที่หัวหน้าพยาบาลแนะนำอย่างถูกหลักเป็นขั้นตอน

Game Details

เกมส์ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ Operation Now! Heart Surgery เป็นเกมส์เหมือนจริง เล่นเกมส์เป็นคุณหมอเปลี่ยนหัวใจให้กับคนไข้

Date Added: 2013-06-19

Played 26878 times

Submitted By:

Loading...