เกมส์ป้องกันหอคอย

เกมส์ป้องกันหอคอย

 เกมส์ป้องกันฐาน
0

Instructions

เป็นแนวป้องกันฐานที่ในแผนที่แต่ล่ะด่านจะไม่เหมือนกัน ป้องกันแมลง หรือศัตรูอื่นๆ ไม่ให้รุกล้ำเข้าไปได้ ด้วยการวางป้อมปราการของเรา โจมตีด้วยอาวุธที่แตกต่างกัน ผู้ชนะจะได้รางวัลเป็นเหรียญเงิน ทอง ทองแดงตามระดับ ในแต่ละระดับจะต่างกัน ต้องวางแผนกลยุทธให้ดี และนำเงินมาซื้ออุปกรณ์อัพเกรดเพื่อการป้องกันได้ดียิ่งขึ้น

Loading...