เกมส์ปลูกข้าวโพด

เกมส์ปลูกข้าวโพด

 เกมส์ปลูกผัก
0

Instructions

เคลื่อนไหว ด้วยปุ่มลูกศร space bar โปรยเมล็ด และเ็ก็บเกี่ยว เมื่อข้าวโพดสุก

Game Details

เกมส์ปลูกข้าวโพด Maizee Farmer ช่วยเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดบนบกและเติบโตจนเก็บเกี่ยวได้ ต้องระวังไม่ให้นกกามาจิกกินก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวด้วย

Date Added: 2014-02-01

Played 4587 times

Loading...