เกมส์ปกป้องฐาน Lord of War

เกมส์ปกป้องฐาน Lord of War

 เกมส์ป้องกันฐาน
0

Instructions

สร้างหอคอยที่มีอยู่ 6 ชนิดวางไปบนพื้นที่ โดยต้องมีทองเพียงพอในการอัพเกรด

Game Details

เกมส์ปกป้องฐาน Lord of War อย่าปล่อยให้เหล่าศัตรูคืบคลานเข้ามาหาได้ สร้างหอคอยโจมตีในรูปแบบต่างๆ ที่มีราคาต่าง ๆ กัน เพื่อป้องกัน

Date Added: 2014-08-01

Played 734 times

Loading...