เกมส์ต่อท่อส่งน้ำ

เกมส์ต่อท่อส่งน้ำ

 เกมส์พัซเซิล
5

Instructions

ใช้เม้าส์คลิกให้ท่อส่งน้ำในเกมส์เชื่อมต่อกัน และสามารถส่งน้ำไปจนถึงท่อที่ต้นไม้กับสัตว์กำลังรับน้ำอยู่ได้

Game Details

เกมส์ต่อท่อส่งน้ำ เกมส์นี้เราต้องต่อท่อส่งน้ำให้เชื่อมต่อกัน เพื่อให้ช้างสามารถปั๊มน้ำไปเลี้ยงเพื่อนสัตว์ด้วยกัน และต้นไม้ที่กำลังคอยน้ำอยู่ ต้องทำให้เร็ว ก่อนที่ต้นไม้จะเฉาตายไปเสียก่อน

Date Added: 2015-02-20

Played 1723 times

Loading...