เกมส์ต่อท่อน้ำ Fix the Pipes

เกมส์ต่อท่อน้ำ Fix the Pipes

 เกมส์ปริศนา
5

Instructions

คลิกหมุนท่อน้ำให้เชื่อมต่อกันจากจุดทั้งสองข้าง และเลือกท่อน้ำด้านข้าง มาวางให้เชื่อมต่อกัน

Game Details

เกมส์ต่อท่อน้ำ Fix the Pipes เกมส์นี้เราต้องซ่อมท่อน้ำ โดยการต่อให้เชื่อมกัน โดยต้องคลิกขยับท่อทั้งหมด ให้เชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์ ไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของน้ำที่จะรั่วไหลออกไป โดยบางส่วนเราจะต้องหยิบท่อน้ำ ที่วางอยู่ด้านข้าง มาเชื่อมต่อด้วย

Date Added: 2017-02-02

Played 472 times

Loading...