เกมส์ตัวโน้ต

เกมส์ตัวโน้ต

 เกมส์ดนตรี
0

Instructions

ใช้เม้าส์คลิกที่ตัวโน้ต เพื่อให้กระจายออกไปโดนตัวโน้ตอื่นๆ ซึ่งโน้ตแต่ล่ะตัว จะมีเสียงที่สั้นยาวไม่เหมือนกัน

Game Details

เกมส์ตัวโน้ต Notation ทำปฎิกิริยาลูกโซ่ต่อกัน ใช้เม้าส์คลิกที่ตัวโน้ต เพื่อให้กระจายออกไปโดนตัวโน้ตอื่นๆ ซึ่งโน้ตแต่ล่ะตัว จะมีเสียงที่สั้นยาวไม่เหมือนกัน

Date Added: 2013-10-06

Played 916 times

Loading...