เกมส์ตรวจดวงตา

เกมส์ตรวจดวงตา

 เกมส์คุณหมอ

Instructions

เล่นเกมส์โรงพยาบาล ตรวจดวงตา คลิกไปตามขั้นตอนของการตรวจสอบ

Game Details

เกมส์โรงพยาบาลของ Amy ไปตรวจดวงตากัน เริ่มตั้งแต่หยอดตา แสกน และอื่นๆ เพื่อตรวจสอบดวงตา

Date Added: 2013-06-23

Played 5789 times

Submitted By:

Loading...