เกมส์ดอร่า Dora Healty Food

เกมส์ดอร่า Dora Healty Food

 เกมส์ดอร่า
0

Instructions

ใช้เม้าส์ลากอาหาร ที่มีประโยชน์ 3 ชนิดต่อมื้อ เมื่อเลือกถูกต้องแล้วจะได้เลือกมื้อต่อไป

Game Details

เกมส์ดอร่า Dora Healty Food ช่วยเลือกอาหารให้กับหนูน้อยดอร่า โดยเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 3 ชนิด ในแต่ละมื้อ ตั้งแต่เมื้อเช้า มื้อกลางวัน และเมื้อเย็น อาหารทุกชนิดล้วนน่ารับประทาน แต่ว่า อาจจะทำให้ดอร่าสุขภาพไม่ดีได้ ถ้าหากเลือกอาหารผิด เกมส์จะจบลงทันที

Date Added: 2016-10-28

Played 717 times

Loading...