เกมส์จราจรอัจฉริยะ Road Crisis

เกมส์จราจรอัจฉริยะ Road Crisis

 เกมส์พัซเซิล
0

Instructions

เริ่มเล่นเกมส์ กดปุ่ม start และใช้เม้าส์คลิก = Use Mouse (point and click)

Game Details

เกมส์จราจรอัจฉริยะ Road Crisis วัตถุประสงค์ของเกมนี้ คือการจัดการกับสัญญาณไฟหยุดรถ ไฟเขียวไฟแดง เพื่อจัดคิวของรถยนต์ ยานพาหนะของแต่ล่ะคนจะต้องไปถึงจุดหมายของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถพยาบาล พยายามที่จะไม่ให้รถที่อยู่บนการจราจร ชนกัน เพียงจัดสัญญาณไฟอย่างระมัดระวัง ไม่รีบร้อนเมื่อรถบนถนนเริ่มจะติดขัด

Date Added: 2016-09-26

Played 1048 times

Loading...