0

Instructions

เกมส์ขายไอติมdq เล่นโดยใช้เม้าส์ 1. คลิกที่ส่วนผสมเพื่อทำไอติม 2.ลากไอติมที่ทำเสร็จแล้วให้ลูกค้าก่อนเวลาจะหมด 3. คลิกเก็บเงิน 4. เริ่มต้นทำใหม่ หากว่าทำไอติมผิด ให้ทิ้งที่ถังขยะ

Game Details

เกมส์ขายไอติมdq งานของคุณคือ ทำงานที่ร้านแดรี่ควีน และทำตามออเดอร์ของลูกค้าให้ได้อย่างน้อย 50$ ต่อวันเพื่อบรรลุภารกิจ เลือกใส่จานหรือใส่โคน และส่วนผสมอื่นๆ

Date Added: 2013-07-16

Played 4365 times

Loading...