เกมส์ขับรถแท็กซี่

เกมส์ขับรถแท็กซี่

 เกมส์ขับรถ
5

Instructions

ใช้ปุ่มลูกศร ในการบังคับ และปุ่ม space bar เพื่อเบรค

Game Details

เกมส์ขับรถแท็กซี่ส่งผู้โดยสาร เล่นเกมขัับรถแท็กซี่ หยุดรับผู้โดยสารในวงกลม ขับรถไปตามเส้นทางลูกศร และจอดให้ตรงกับที่จอดรถ

Date Added: 2013-08-03

Played 2915 times

Loading...