เกมส์กดตามจังหวะเพลง

เกมส์กดตามจังหวะเพลง

 เกมส์ดนตรี
0

Instructions

บังคับด้วยปุ่มลูกศร และ space bar (เครื่องหมายสี่เหลี่ยม)

Game Details

เกมส์กดตามจังหวะเพลง เป็นเกมส์ตีกลองชุดตามจังหวะ โดยกดตามจังหวะเพลง กลองชุด โดยมีซูเป็นนักร้อง กดลูกศร และปุ่ม space bar ให้ตรงตามจังหวะ ที่ตกลงมา ถ้ากดได้ถูกต้อง จะเป็นการตีกลองที่เข้ากับจังหวะ ในขณะที่ซูกำลังร้องเพลงอยู่

Date Added: 2013-10-06

Played 1377 times

Loading...