เกมส์ผ่าตัดเอเลี่ยน Pink Alien Transplant

เกมส์ผ่าตัดเอเลี่ยน Pink Alien Transplant

 เกมส์ผ่าตัด
10

Instructions

see in game!

Game Details

เกมส์ผ่าตัด

ทดสอบทักษะความเป็นหมอของคุณ ด้วยเกมส์ผ่าตัดเอเลี่ยน เอเลี่ยนสีชมพูได้มายังโลก และต้องการ การเปลี่ยนอวัยวะ เพื่อต้องการจะเป็นมนุษย์ นี่คืองานของคุณที่จะต้องช่วยเขา ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และตับ เพื่อข่วยให้เขารอดชีวิต ในบรรยากาศของโลก ทำให้ดีที่สุด ทำงานให้เรียบร้อยและสะอาด ช่วยให้เอเลี่ยนสีชมพูมีชีวิต และมีความสุข

Date Added: 2016-10-27

Played 290 times

Loading...