เกมส์ปลูกข้าว

เกมส์ปลูกข้าว

 เกมส์ปลูกผัก
10

Instructions

บังคับด้วยปุ่มลูกศร โปรยข้าวหรือเก็บเกี่ยวข้าว ด้วยปุ่ม space bar

Game Details

เกมส์ปลูกข้าว เล่นเกมส์ปลูกข้าว ปลูกต้นข้าวให้เจริญเติบโต พร้อมกับไล่นกทีคอยมาเก็บกินต้นข้าวของเราด้วย

Date Added: 2013-08-09

Played 736 times

Loading...