เกมส์ทำฟาร์ม Big Farm

เกมส์ทำฟาร์ม Big Farm

 เกมส์ปลูกผัก
10

Instructions

ใส่ชื่อผู้เล่น อีเมล์ และพาสเวิร์ดไว้

Game Details

เกมส์ทำฟาร์มBig Farm ลุงอังเคิ่ลได้ทิ้งมรดกให้เรา เป็นฟาร์มเก่า แต่อยู่ในสภาพไม่ดีเท่าไร เราต้องใช้ทักษะในการบริหารธุรกิจ และช่วยครอบครัว เพื่อน และ เพื่อนบ้าน เพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดินนี้ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และสามารถทำกำไรหาเลี้ยงตัวได้ ปลูกผื้นผัก ให้ถูกชนิด เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดูแลสัตว์ และบริหารคนงานให้ทำงานอย่างมีความสุข ทำทุกอย่างประกอบกันเพื่อให้ฟาร์มของเราประสบความสำเร็จ

Date Added: 2016-11-13

Played 279 times

Loading...