เกมหาของ Ghost Story

เกมหาของ Ghost Story เล่นเกมส์หาของที่ซ่อนอยู่ ในแต่ละระดับจะมีของให้หา 5 ชิ้น

0.0 out of 5.0 based on 1806 plays

Date: 2013-10-19

1806 Users Played

ใช้เม้าส์คลิกหาของตามรายการในรูปด้านข้าง หากติดขัดหาไม่เจอ ให้คลิกที่ Hint เพื่อดูคำใบ้

X
ออกจากเต็มหน้าจอ