เกมส์ปลูกข้าว

เกมส์ปลูกข้าว เล่นเกมส์ปลูกข้าว ปลูกต้นข้าวให้เจริญเติบโต พร้อมกับไล่นกทีคอยมาเก็บกินต้นข้าวของเราด้วย

0.0 out of 5.0 based on 485 plays

Date: 2013-08-09

485 Users Played

บังคับด้วยปุ่มลูกศร โปรยข้าวหรือเก็บเกี่ยวข้าว ด้วยปุ่ม space bar

X
ออกจากเต็มหน้าจอ